Jel aküler, enerji depolamak amacıyla üretilen son teknoloji akülerdir. Genel bir tanımla enerjiyi depolama yapmaya yarayan aküler; standart aküler ve jel aküler olmak üzere iki grupta incelenirler. Enerji depolaması yapılması gereken birçok yerde yakın zamana kadar standart (kurşun asit) aküler daha yaygınken, gelişen teknolojiyle beraber yüksek performansa sahip ürünlere talep de arttı. Bu talep doğrultusunda da jel aküler geliştirildi.

Jel aküler nasıl çalışır?

Standart akülerden daha geniş performansa sahip olan jel aküler, oksijen dönüşümüyle çalışır. Yani, akü içerisindeki gaz fazındaki elementler zaman içinde yoğunlaşır ve kimyasal reaksiyonların oluşmasını sağlar. 

Jel akülere saf su ilavesi söz konusu değildir. Jel akülerde güvenlik amacıyla yalnızca yüksek basınçla açılan özel valf sistemi yer alır. Bu, gazların kaçmasını önler ve su kaybını minimize eder. Jel akü ve standart akü arasında verim karşılaştırması yapıldığında kullanılabilir kapasitelerinin sırasıyla %80 ve %50 olduğu görülür. Jel aküler bu açıdan daha avantajlıdır. Jel akü yenilenebilir enerji sistemlerinde yaygın olarak kullanılır. Standart akülere göre 4-5 kata kadar daha uzun ömürlü olması, jel aküleri standart akülere oranla daha fazla tercih edilir yapmaktadır.

Jel Akülerin içinde gazların suyla birleşmesini sağlayan tek yönlü açık valfler bulunduğu için bakım gerektirmez. Bu nedenle, damıtılmış suyun toplanması veya su seviyesinin izlenmesi için herhangi bir kontrole gerek yoktur. Jel Aküler son derece sağlam ve çok yönlüdür. Havalandırmanın sınırlı olduğu yerlere yerleştirilmeleri açısından güvenlidirler. Çok düşük sıfıra yakın gaz / duman çıkarırlar. 

Solar Jel Akü Nedir?

Güneş enerji sistemlerinde elektrik enerjisinin depolanması ve ihtiyaç halinde kullanılmasını sağlayan temel cihaz aküdür ve akü seçiminde güvenlik ve verim detayı çok önemlidir. Güneş enerji sistemlerinde, sıcaklık ve titreşime karşı dayanıklı olması nedeniyle solar aküler tercih edilmektedir. Bakıma ihtiyaç duymadığı yani içerisine saf su vb. eklemesi yapmaya gereksinim olmadığı için özellikle güneş enerji sistemlerinde ve denizcilikte çok fazla tercih edilir. Uzun deşarj süresiyle mükemmel performansa sahiptir. Güneşten elde edilen enerji jel akülerde depolanarak çok uzun süre boyunca sorunsuz bir şekilde deşarj olmadan bekleyebilir.

Jel Aküler fiyat

Jel akü fiyatları farklı akım değerlerinde farklı verimlilik oranlarına sahip olduğundan değişkenlik göstermektedir. Jel aküler daha güvenilir ve daha kullanışlı olmaları nedeniyle kuru akülere göre biraz daha pahalı olsa da, uzun vadede çok daha faydalı ürünlerdir. Ev içinde dahi güvenli bir şekilde kullanım imkanı sunan jel akülerin başlangıç maliyeti fazla olsa bile, kullanım süresi içinde çok daha fazla verim sağlaması bu başlangıç masrafının yükünü hafifletecektir.

Jel Akü Avantajları

  • Bakım gerektirmez,
  • Sızıntı yapmaz,
  • Korozyona uğramaz (minimum),
  • Hassas elektronik ekipmanlarla uyumludur,
  • Sağlamdır,
  • Titreşime, sarsıntıya dayanıklıdır.
  • Non-asidik (Asidik olmayan) yapısıyla güvenlidir,
  • Deşarj süresi uzun olduğu için depoladığı enerjiyi uzun süre korur.
  • Toplam maliyet hesabına göre son derece ekonomiktir,
  • Bakım maliyeti gerektirmediği için düşük maliyetlidir.

Asbet Enerji, Güneş Enerji Sistemleri & Mühendislik, +90 541 679 40 35
35750 Ödemiş-İzmir